Handige links

 • ANBO

  De ANBO is een leden belangenbehartiger voor senioren, onafhankelijk van een levensovertuiging.
  L: Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 GX Woerden
  W: www.anbo.nl
  T: 0348 - 46 66 66
  E: :info@anbo.nl

 • ASDE EDE

  ASDE staat voor Adviesraad Sociaal Domein Ede. Zoals de naam al aangeeft kan deze raad gevraagd en ongevraagd de gemeente(raad) Ede adviseren over sociale aangelegenheden, waaronder het beleid voor senioren.
  W: www.asde.ede.nl

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een activiteit van Welstede. U kan hier terecht voor burenruzies, conflicten over overlast, erfafscheidingen en dergelijke. Bent u een goede bemiddelaar, dan kunt u zich ook opgeven als buurtbemiddelaar voor in de/uw wijk.
  L: Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
  W: www.malkander-ede.nl/buurtbemiddeling
  T: 0318 - 208 080 
  E: info@malkander-ede.nl.

 • Ede Gemeente

  De gemeente Ede is voor senioren van buitengewoon belang. Zij is vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk  voor het welzijn van haar inwoners in het bijzonder senioren. Dan gaat het over mantelzorg, dagbesteding, thuiszorg , etc.  Via het WMO loket kan specifieke ondersteuning worden aangevraagd.
  L: Bergstraat 4, 6711 DD Ede
  W:. www.ede.nl
  T: 0318 - 208 080
  E: info@ede.nl.

 • FNV Senioren

  De FNV heeft de belangenbehartiging voor senioren  georganiseerd in
  W: www.fnv.nl/cao-sector/senioren

 • KBO – Ede

  Weinig te besteden? Tóch meedoen aan sport, cultuur en recreatie!
  W: www.ededoetmee.nl
  Of lid worden van de KBO Ede?  Bestel hier met het tegoed van gemeente Ede.
  W: www.kbo-ede.nl

 • KBO Gelderland

  L: Deken Dr. Mulderstraat 8A,  6681 AB Bemmel
  W: www.kbogelderland.nl
  T: 0481 450 252

 • KBO – PCOB

  KBO-PCOB is de landelijke organisatie en verzorgt belangenbehartiging en dienstverlening voor senioren. Het is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. KBO-PCOB zorgt voor een krachtige positie van ouderen en ondersteunt lokale activiteiten.
  L:
  Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein
  W:
  www.kbo-pcob.nl
  T:
  030 - 3 400 600
  E:
  info@kbo-pcob.nl

 • Malkander Ede

  Malkander Ede is de welzijnsorganisatie in de gemeente. Voor senioren organiseert zij de werving en opleiding van vrijwilligers voor het thuisbezoek. Malkander faciliteert de buurthuizen etc.
  L: Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
  W:
  www.malkander-ede.nl
  T:
  0318-  20 80 80
  E:
  info@malkander-ede.nl

 • Maatschappelijk Werk

  Iedereen heeft wel eens problemen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het werk, met familie of door iets wat is gebeurd. Meestal kun je je problemen zelf oplossen, of met hulp van je familie of vrienden. Erover praten helpt vaak, maar is niet altijd mogelijk of voldoende. Je kunt dan terecht bij het maatschappelijk werk.
  W: www.maatschappelijkwerkede.nl;

 • PCOB / Bennekom, Ede en Lunteren

  W:  www.pcob.nl (hierna klikt u op “Afdelingen” en toetst u de plaatsnaam in van de PCOB die u zoekt)

 • Sociale Kaart Ede

  Sociale Kaart Ede geeft een overzicht van alle organisaties die actief zijn in de zorg, vrijwilligerswerk, rond werk, geld, wonen en meer.
  W: www.socialekaart.ede.nl

 • Stimenz Ede

  De WMO verplicht gemeenten om onafhankelijke en voor cliënten gratis cliëntondersteuning te bieden. Voor Ede doet Stimenz dat in samenwerking met Malkander. Stimenz levert daartoe diensten en kennis om te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en goed en prettig kunnen wonen en leven. Samen met inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners bouwen we aan sociale samenhang en een prettige leefomgeving in wijken, dorpen en buurten.
  W.: www.stimenz.nl
  T: 088-78 462 56

 • Woonstede

  Woonstede is de woningcorporatie in de gemeente Ede. Woonstede beheert ook woningen met contractzorg. Voor senioren heeft Woonstede aparte consulenten in dienst. Zij kunnen senioren helpen bij vragen zoals bij eventuele aanpassing van de huurwoning of als wellicht verhuizing naar een seniorenwoning fijn zou zijn.
  L: Telefoonweg 36, 6712 GD Ede
  W: www.woonstede.nl
  T: 0318 - 695 695
  E:
  info@woonstede.nl

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

  Dit ziekenhuis in Ede is het regionale ziekenhuis voor de Gelderse Vallei. Naast deze hoofdvestiging zijn er in de regio ook neven-/poliklinische vestigingen in Barneveld, Veenendaal en Wageningen. Voor alle vestigingen gelden de centrale contactgegevens.
  L: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
  W: www.geldersevallei.nl
  T: 0318 434 343

Zorgaanbieders