Over ons

COSBO-Ede behartigt de collectieve belangen van senioren. COSBO doet dat namens de vier ouderenbonden in de gemeente Ede. De afkorting COSBO staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen. Het Cosbo Ede kent als rechtsvorm een stichting, opgericht in 2016 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67072275.

 

De vier ouderenbonden zijn:
Doelstelling

Het doel van COSBO Ede is collectieve belangenbehartiging op gemeentelijk en regionaal/provinciaal niveau.

Bestuur

Het bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen. Als vaste gast woont een lid van de ASDE de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij. De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is:

COSBO-voorzitter_foto
Simon van de Pol
Voorzitter
COSBO-vacature_foto2
Vacature
Secretaris
COSBO-penningmeester_foto
Dick Smith
Penningmeester
KBO-Ede1

KBO Ede

De KBO Ede is een dynamische seniorenvereniging die actief is binnen de gehele gemeente Ede. Wij bieden een interessant geheel van activiteiten waaronder de maandelijkse informatieve en educatieve middagen en een gezellige bingomiddag. Wij organiseren jaarlijks een busreis en een kerstviering met kerstlunch. Actief worden zieke en hulpbehoevende ouderen bezocht en contacten met leden onderhouden.
U kunt een beroep doen op onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs en er zijn daarvoor opgeleide invulhulpen beschikbaar voor uw belastingaangifte. Bent u minder mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze vervoerservice.

De afdeling Ede is onderdeel van de Katholieke Bond voor Ouderen Gelderland die op haar beurt weer deel uit maakt van de landelijke Unie KBO die, in een gezamenlijk beleid met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)  de belangen van de senioren op landelijk niveau behartigt. De samenwerking KBO-PCOB wordt ook op gemeentelijk niveau steeds belangrijker.

Tot slot: heeft u ideeën of opmerkingen over onze activiteiten, laat het ons weten. En, houdt vooral ook onze Nieuwsbrieven en activiteitenkalender in de gaten. Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl  of www.facebook.com/kbo-edebennekom.

Het lidmaatschap voor alleenstaanden bedraagt per 1 januari 2021 € 23,50 per jaar en voor echtparen en samenwonenden € 40 per jaar.

a.i. Koch, Adri
1e Secretaris/Voorzitter
van Ingen, Gijsbert
1e Penningmeester
Tax-Tames, Annelies
2e Penningmeester
van Schoonhoven, Trudy
Bestuurslid O & O
PCOB-Bennekom

PCOB Bennekom

De Protestants Christelijke Ouderen Bond is een beweging, die opkomt voor alle senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd zijn de kenmerken van PCOB.

Drie centrale waarden: “omzien naar elkaar”, “rechtvaardige verhoudingen” en “rentmeesterschap” zijn van groot belang.

 

PCOB Bennekom is actief door:

  • samen te werken met andere ouderenbonden en belangenorganisaties in de gemeente Ede.
    Hier worden belangen behartigd van alle 50-plussers binnen de gemeente.
  • het belegen in het voorjaar van de jaarvergadering. In de loop van het jaar zijn er ledenbijeenkomsten waarop ontmoeting, ontspanning, educatie en bezinning centraal staan.culturele excursies te organiseren. Meestal per bus en soms per eigen vervoer.
  • hulp te bieden bij het invullen van belastingformulieren.
  • hulp bij diverse vragen op sociaal gebied te geven.
  • naast het landelijke Magazine van KBO-PCOB een eigen nieuwsbrief uit te brengen.
  • een felicitatiegroet te brengen aan jarigen die de leeftijd van 80, 85, en 90 bereiken.

De afdeling Bennekom heeft een eigen website op de landelijke website van KBO-PCOB. Daar vindt u het meest actuele nieuws en verder informatie.
U kunt deze site bereiken via de onderstaande url:
www.pcob.nl/afdelingen/bennekom

Dhr. G. (Gerrit) van Roekel
Voorzitter en Bestuurslid COSBO

Veenderweg 19 6721 WD Bennekom.
Tel. 0318-415010

Mevr. H. (Heleen) van Wijk-Coumou
Secretaris

Commandeursweg 122  6721 ZP Bennekom.
Tel. 0318-301366

Mevr. G. (Gerda) van Peursen-Drost
Penningmeester

Margrietlaan 53 6721 EL Bennekom.
Tel. 0318-416029

Dhr. H. (Herman) Korbiet
Ledenadministratie

Ganzerik 36  6721 RK Bennekom.
Tel. 414158

 

PCOB-Ede

PCOB Ede

De afdeling Ede van de PCOB stelt zich ten doel de belangen van haar leden en de oudere inwoners van Ede in de meest uitgebreide zin te behartigen. We zijn aangesloten bij KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

 

Activiteiten

Wij organiseren jaarlijks:

– ongeveer 10 ledenbijeenkomsten met een ontspannend en informatief programma.
– één of meer dagtochten.

Waar mogelijk werken we samen met KBO-Ede.

Maandelijks geven wij de ‘Nieuwsbrief’ uit met nieuws over de afdeling en zaken die voor ouderen van belang zijn.

Leden kunnen gebruik maken van ledenvoordelen. Meer daarover  op  https://www.pcob.nl/afdelingen/ede en https://www.kbo-pcob.nl.

Lid worden?

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling, telefoonnummer 0318-612499 of per e-mail: ede@pcob50plus.nl.

Contributie 2021 voor individuele leden € 31,00 en een samenlevingsverband € 49,00

Actief meedoen?

Bijvoorbeeld als:

– bestuurslid

– vrijwillige ouderenadviseur

– hulp bij het invullen van belastingaangiften

– vrijwilliger lief en leed

– vrijwilliger activiteiten

– vrijwilliger communicatie

– vrijwilliger voor specifieke onderwerpen

Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.

Geeske Telgen
Voorzitter

Molenparkweg Oost 14
6741 ZS Lunteren

0318- 48 70 46
geeske.telgen@planet.nl

Ria Hordijk
Activiteiten

Dorpsstraat 23a
6731 AS Otterlo

06 17 67 43 19
hordijk4@gmail.com

Jan Geels
Penningmeester en ledenadministratie

Amsterdamseweg 73
6712 GH Ede

0318- 655712
jgeels@telfort.nl

Jacomien Wijnbergen
Lief en Leed

Graaf Bentincklaan 6
6741 ZS Lunteren

0318-64 01 62   
jwijnbergen@upcmail.nl

Herman Gerritsen
Secretaris

Kraatsweg 18
6712 DB Ede

0318-61 24 99
ede@pcob50plus.nl

Website
PCOB Ede

www.pcob.nl/uw-afdeling/Ede

Bankrekening
NL27 RABO 0103 5960 54

PCOB-Lunteren

PCOB Lunteren

Onze afdeling is opgericht op 29-11-1988. De afdeling Ede kende toen al een heel aantal leden uit Lunteren en de gedachte ontstond dat de tijd rijp was voor een eigen afdeling in Lunteren. Dat is toen gelukt en de afdeling Lunteren bestaat nog steeds en kent op dit moment ca. 140 leden. De activiteiten van onze afdeling bestaan uit twee delen:

 

Belangenbehartiging van/voor de ouderen.

Dit vindt hoofdzakelijk plaats middels de COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen). In de Stichting COSBO zijn wij als samenwerkende ouderenbonden PCOB afd. Ede Bennekom en Lunteren, samen met de afd. KBO Ede gesprekspartner van de Gemeente Ede. Gevraagd en ongevraagd kunnen wij opmerkingen en advies geven aan de Gemeente.

Ledenbijeenkomsten.

Maandelijks organiseren wij een educatieve, ontspannende bijeenkomsten voor leden en belangstellenden. We openen het seizoen meestal in september met een uitje. De laatste jaren gaan we, met eigen vervoer naar een museum in de buurt of bijv. naar de Vlinderhoeve in Harskamp.
Voor de ander middagen nodigen wij meestal een spreker uit die ons met een interessant verhaal, vergezeld van mooie plaatjes, iets verteld over een verre reis, een hobby, of een voor ouderen interessant onderwerp.
We beginnen dan altijd met een lekker kopje koffie. Na de opening en het vaste onderwerp “Lief en Leed” volgt dan het onderwerp van die bijeenkomst.

Helaas konden een aantal onderdelen van het programma 2020 – 2021 vanwege de Coronapandemie niet plaats vinden en in hoeverre het programma voor de rest van dit jaar wel kan plaatsvinden is nog de vraag. Onze bijeenkomsten vinden plaats in een zij-zaal van een kerk, afwisselend komen we bij elkaar in het Meesterhuis bij de Grote Kerk, in de Maranathakerk aan de Hertenlaan of bij de Gereformeerde Kerk PKN aan de Oranjestraat. Alle bijeenkomsten worden aangekondigd in onze Nieuwsbrief die tegelijk met het KBO/PCOB-blad bezorgd wordt.

Voor contact met onze afdeling vindt u hieronder de namen en adressen van de bestuursleden:

J.D. Hassink
Voorzitter

Klokkegat 38
6741 EL Lunteren

0619977508

A. Neeleman
Secretaris

Goorsteeg 122
6718 TB Ede

0318 483645

G.A. de Lang
Klokkegat 41

6741 EM Lunteren

0318 654306

E. Bouw-van Dijk

Klomperweg  96  6741 PJ

0318 483009