Over ons

COSBO-Ede behartigt de collectieve belangen van senioren. COSBO doet dat namens de vier ouderenbonden in de gemeente Ede.
De afkorting COSBO staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen.
Het Cosbo Ede kent als rechtsvorm een stichting, opgericht in 2016 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67072275.

 

De vier ouderenbonden zijn:
Doelstelling

Het doel van COSBO Ede is collectieve belangenbehartiging op gemeentelijk en regionaal/provinciaal niveau.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ouderenbonden, aangevuld met het Dagelijks Bestuur. Als vaste gast woont een lid van de ASDE de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij.
De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur is:

COSBO-voorzitter_foto
Simon van de Pol
Voorzitter
COSBO-vacature_foto2
Heleen van Wijk
Secretaris
Herman Gerritsen PCOB Ede
Herman Gerritsen
Penningmeester
kbo ede 2023S

KBO Ede

De KBO Ede is een dynamische seniorenvereniging die actief is binnen de gehele gemeente Ede. Wij bieden een interessant geheel van activiteiten, waaronder de maandelijkse informatieve en educatieve middagen en een gezellige bingomiddag. Wij organiseren jaarlijks een busreis en een kerstviering met kerstlunch. Actief worden zieke en hulpbehoevende ouderen bezocht en contacten met leden onderhouden.
U kunt een beroep doen op onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs en er zijn daarvoor opgeleide invulhulpen beschikbaar voor uw belastingaangifte. Bent u minder mobiel? Dan kunt u gebruik maken van onze vervoerservice.

De afdeling Ede is onderdeel van de Katholieke Bond voor Ouderen Gelderland die op haar beurt weer deel uit maakt van de landelijke Unie KBO, die - in een gezamenlijk beleid met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) - de belangen van de senioren op landelijk niveau behartigt. De samenwerking KBO-PCOB wordt ook op gemeentelijk niveau steeds belangrijker.

Tot slot: heeft u ideeën of opmerkingen over onze activiteiten, laat het ons weten. En, houdt vooral ook onze Nieuwsbrieven en activiteitenkalender in de gaten.
Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl  of www.facebook.com/kbo-edebennekom.

Het lidmaatschap voor alleenstaanden bedraagt per 1 januari 2023 € 31,00 per jaar en voor echtparen en samenwonenden € 49,00 per jaar.

Ab Dominicus

Voorzitter

Adri Koch

Secretaris

Gijsbert van Ingen
1e Penningmeester
Annelies Tax-Tames
2e Penningmeester
Trudy van Schoonhoven
Bestuurslid O & O
PCOB-Bennekom

PCOB Bennekom

De Protestants Christelijke Ouderen Bond is een beweging, die opkomt voor alle senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd zijn de kenmerken van PCOB.

Drie centrale waarden: “omzien naar elkaar”, “rechtvaardige verhoudingen” en “rentmeesterschap” zijn van groot belang.

 

PCOB Bennekom is actief door:

 • samen te werken met andere ouderenbonden en belangenorganisaties in de gemeente Ede.
  Hier worden belangen behartigd van alle 50-plussers binnen de gemeente.
 • het beleggen in het voorjaar van de jaarvergadering.
  In de loop van het jaar zijn er ledenbijeenkomsten, waarop ontmoeting, ontspanning, educatie en bezinning centraal staan.
 • culturele excursies te organiseren. Meestal per bus en soms per eigen vervoer.
 • hulp te bieden bij het invullen van belastingformulieren.
 • hulp bij diverse vragen op sociaal gebied te geven.
 • naast het landelijke Magazine van KBO-PCOB een eigen nieuwsbrief uit te brengen.
 • een felicitatiegroet te brengen aan jarigen die de leeftijd van 80, 85 en 90 bereiken.

De afdeling Bennekom heeft een eigen website op de landelijke website van de PCOB. Daar vindt u het meest actuele nieuws en verdere informatie.
U kunt deze site bereiken via de onderstaande url: www.pcob.nl/afdelingen/bennekom/

Mevr. H. (Heleen) van Wijk-Coumou
Secretaris

Commandeursweg 122 

6721 ZP Bennekom.
Tel. 0318 - 301366

bennekom@pcob50plus.nl

Mevr. G. (Gerda) van Peursem-Drost
Penningmeester

Margrietlaan 53

6721 EL Bennekom.
Tel. 0318 - 416029

gerda@j-gvanpeursem.nl

Dhr. H. (Herman) Korblet
Ledenadministratie

Ganzerik 36 

6721 RK Bennekom.
Tel. 0318 - 414158

h.korblet@hetnet.nl

Website

PCOB Bennekom

www.pcob.nl/afdelingen/Bennekom

Bankrekening
NL64 RABO 0307 0800 48

PCOB-Ede

PCOB Ede

De afdeling Ede van de PCOB wil de belangen van haar leden en de oudere inwoners van Ede in de meest uitgebreide zin behartigen. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de Seniorencoalitie werken we samen met ANBO, NOOM, SOMNL en Koepel Gepensioneerden door een gezamenlijke krachtige stem te laten horen.

 

Wat doen wij>

Wij organiseren jaarlijks:

– ongeveer 10 ledenbijeenkomsten met een ontspannend en informatief programma.

– één of meer dagtochten.

Waar mogelijk werken we samen met KBO-Ede.

Maandelijks geven wij de ‘Nieuwsbrief’ uit met nieuws over de afdeling en zaken die voor ouderen van belang zijn.

 

Ledenvoordelen

Leden kunnen gebruik maken van ledenvoordelen. Meer daarover op https://www.pcob.nl/afdelingen/ede en https://www.kbo-pcob.nl.

Leden kunnen gebruik maken van ledenvoordelen. Meer daarover  op  https://www.pcob.nl/afdelingen/ede en https://www.kbo-pcob.nl.

 

Lid worden?

Wilt u informatie over? Neem dan contact op met de heer Jan Geels, tel. 0318-655712, e-mail: jgeels@telfort.nl

De contributie bedraagt in 2024

 1. voor Ede: individuele leden € 35,00 en voor  samenlevingsverband € 58,00.
 2. voor Lunteren: individuele leden € 32,00 en voor  samenlevingsverband € 52,00.

 

Actief meedoen?

Bijvoorbeeld als:

– bestuurslid

– vrijwillige ouderenadviseur

– hulp bij het invullen van belastingaangiften

– vrijwilliger lief en leed

– vrijwilliger activiteiten

– vrijwilliger communicatie

– vrijwilliger voor specifieke onderwerpen

Neem dan contact op met Henk de Korte, secretaris van de afdeling. U kunt hem bellen tel. 06 48 62 00 08  of per e-mail: ede@pcob50plus.nl.

Geeske Telgen
Voorzitter

Molenparkweg Oost 14
6741 ZS Lunteren

0318 - 487046
geeske.telgen@planet.nl

Ria Hordijk
Activiteiten

Dorpsstraat 23a
6731 AS Otterlo

06 1767 4319
hordijk4@gmail.com

Jan Geels
Penningmeester en ledenadministratie

Amsterdamseweg 73
6712 GH Ede

0318 - 655712
jgeels@telfort.nl

Bep Toering
Lief en Leed

Rijk Tigelaarstraat 92

6711 XN  EDE

0318 - 612699

beptoering@gmail.com

Henk de Korte
Secretaris

Rienderstein 21

6714 CB  EDE

06 - 4862 0008

h.korte28@gmail.com

Website
PCOB Ede

www.pcob.nl/afdelingen/Ede

Bankrekening
NL27 RABO 0103 5960 54

PCOB-Lunteren

PCOB Lunteren

Onze afdeling is opgericht op 29-11-1988. 

Tot onze spijt ging onze PCOB afdeling Lunteren over naar de afdeling PCOB Ede, wegens gebrek aan bestuursleden en veroudering van onze leden.

Wij bedanken jullie allen voor onze samenwerking o.a. in regio bijeenkomsten kring Veluwevallei en het versturen van de nieuwsbrieven.

 

Overgang naar PCOB Ede

Na 35 jaar viel het doek voor onze afdeling.
In die vijfendertig jaar hebben heel veel mensen meegewerkt om onze afdeling draaiende te houden.
Bestuursleden, dames die de koffie iedere keer weer verzorgden, de Lief en Leed groep, de bezorgers van het ledenblad en de Nieuwsbrief. Sommigen hebben 20 jaar of langer hun tijd en krachten gegeven aan onze afdeling.
We namen afscheid van Arie Neeleman, Eefje Bouw en Gijs van Harn. Gijs was jarenlang bestuurslid en heeft de ledenadministratie gedaan en de verspreiding van ons magazine, v/h Perspectief en nu KBO-PCOB-blad, verzorgd.
Al deze mensen, mede namens alle leden, hartelijk dank voor hun inzet.
Heel blij zijn we dat Hermien van Hierden, Ien Schut, en ook Gerry de Lang bereid waren om daarbij te helpen.

Het Lunterse nieuws zult u in het vervolg vernemen via de afd. Ede. U hoort daar nog meer van.
Wij wensen u allen een goede en gezegende tijd, ook in PCOB-verband.

Jan Hassink (april 2023)

Opgaan van PCOB Lunteren in PCOB Ede.

De PCOB afdeling Lunteren heeft aangegeven op te willen gaan in PCOB Ede. Daar moeten bestuurlijk en administratief nog de nodige stappen voor worden gezet. Dat gebeurt allemaal in overleg met de (voormalige) bestuursleden uit Lunteren en met de landelijke PCOB organisatie.
Uitgangspunt daarbij is dat er naar een manier van samenwerken wordt gezocht, zodat er ruimte voor activiteiten in Lunteren blijft.
Tevens zullen we dan ook afscheid nemen van de voorzitter van de PCOB Lunteren, en een aantal bestuursleden.
Ik wil niet onvermeld laten dat wij de levensbeschouwelijke identiteit van de PCOB nadrukkelijk een plaats willen geven. Laten we voor de toekomst dan ook inspiratie halen uit de christelijke waarden.

Geeske Telgen, voorzitter PCOB Ede

J.D. Hassink
Voorzitter

Klokkegat 38
6741 EL Lunteren

06 1997 7508

jdhassink@gmail.com

A. Neeleman
Secretaris

Goorsteeg 122
6718 TB Ede

0318 - 483645

arie.neeleman@solconmail.nl

G.A. de Lang

Penningmeester


Klokkegat 41

E. Bouw-van Dijk

Klomperweg  96

6741 PJ Lunteren

0318 - 483009

Website

PCOB Lunteren