KORT NIEUWS

Huishoudens kunnen weer bijdrage energierekening aanvragen

Kwetsbare huishoudens die moeite hebben met het betalen van energiekosten, kunnen weer een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie aanvragen. Daarmee wordt een deel van de energierekening voor een half jaar betaald. Het is een van de maatregelen van het kabinet tegen (energie)armoede.

Om te voorkomen dat de armoede oploopt en om de kinderarmoede te laten dalen, nam het kabinet voor 2024 maatregelen om huishoudens te ondersteunen. ‘Door een bijdrage te leveren aan het Noodfonds, hebben huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen een tijdelijk vangnet.’ Dat schrijft demissionair minister Schouten van Armoede in een Kamerbrief over het heropenen van het fonds.

Noodfonds
Het tijdelijke noodfonds is een privaat initiatief van energieleveranciers voor hulp bij het betalen van de gestegen energierekening. In 2023 is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd aan ruim 50.000 huishoudens. Dit jaar kunnen circa 70.000 huishoudens steun krijgen met de beschikbare 60 miljoen euro, op basis van de huidige energieprijzen.

Meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening van het loket laten weten interesse te hebben. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Inwoners komen eerder in aanmerking voor een bijdrage dan vorig jaar.

Energietoeslag
De energietoeslag kunt u aanvragen op de website https://www.noodfondsenergie.nl/.

 

Ook in 2024 subsidie voor activiteiten ouderenbonden in Ede

Van de gemeente Ede kregen we het mooie bericht dat Cosbo-Ede in 2024 subsidie krijgt voor de activiteiten voor ouderen en het behartigen van hun belangen. Daarmee kunnen de actieve ouderenbonden hun activiteiten ook in 2024 voortzetten.

De PCOB afdelingen Bennekom, Ede en Lunteren en KBO-Ede zetten zich in voor:

  1. het onderhouden en versterken van het onderlinge contact
  2. het voorkomen van eenzaamheid
  3. het geven van voorlichting aan senioren over voor hen actuele en interessante onderwerpen.

 

De Thorbeckelezing

Onlangs heeft kamerlid Pieter Omtzigt de lezing gehouden over Thorbecke; hoe het met name gaat met de naleving van de grondwet door de Nederlandse overheid.

Conclusie: de regering lapt de grondwet steeds vaker aan zijn laars!

Verder heeft Wetgeving uit de Europese Unie directe werking in Nederland; dit heeft een enorme impact op Nederland, zonder enige effectieve democratische controle uit Nederland.

De hele lezing kunt u downloaden via Thorbeckelezing-2023

 

Het nieuwe Pensioenstelsel

Strijd samen met de Seniorencoalitie voor een beter nieuw pensioenstelsel! Het pensioen staat al twaalf jaar stil. Gepensioneerden én werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd. Maar in het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel is het allerminst zeker dat we zo’n koopkrachtig pensioen krijgen. Er zijn beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe stelsel kunnen instemmen.

Voor meer nieuws klik op WTP

 

Ede geeft warmte

De actie ‘Ede geeft warmte’ is bedoeld om inwoners van de gemeente Ede, die moeite hebben om hun energiekosten te betalen, een steuntje in de rug te geven van € 125. De actie is georganiseerd door het Diaconaal Platform Ede en heeft € 35.000 opgehaald. Een deel van het bedrag is inmiddels besteed. Er is nog geld beschikbaar.

Kent u zelf mensen, die deze kleine solidariteitsbijdrage goed kunnen gebruiken? Wilt u om u heen kijken en mensen op deze mogelijkheid attenderen? Of kunt u zelf die bijdrage goed gebruiken? Vul dan het formulier in op http://diaconaalplatformede.nl/ede-geeft-warmte. Of neem contact op met het Diaconaal Platform, Posthoornstraat 8 Ede, e-mailadres info@diaconaalplatformede.nl, tel. 0318-65 56 23. U kunt er gebruik maken door te klikken op de volgende link aanvraagformulier Ede geeft warmte

Solidair zijn?
Maak een bedrag over op NL 42 ABNA 0425 2885 44 t.n.v. Noodfonds Ede. Vermeld daarbij: Ede geeft warmte.
Meer over de actie Ede geeft warmte vindt u in de Infofolder Ede geeft warmte