Vacatures

Cosbo Ede bestaat uit de voorzitters van de lokale bonden aangevuld met drie DB-leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Naast het verzorgen van de algemene correspondentie en bijwonen van overleg met lokale instanties omvat de functie van secretaris het verzorgen van de agenda en kort verslag van ongeveer 7 vergaderingen per jaar.

De functie van penningmeester behelst alle financiële taken zoals het verzorgen van de begroting.

Binnen het Cosbo-Ede geldt voor DB-leden een jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding.

 

Het kan zijn dat er binnen de aangesloten ouderenbonden vacatures zijn of dat er nog VOA’s (Vrijwillig Ouderen Adviseur) worden gezocht. Deze zijn te lezen op de betreffende pagina’s